Sequoia Hoeve
Image default
Zakelijke dienstverlening

spoor 2 re-integratie

Bij de beoordeling van de re-integratie inspanningen van werkgever gaat het in eerste aanleg om het resultaat en niet om de procedure. Daarom moet er altijd eerst onderzocht worden of er sprake is van een bevredigend resultaat. Dat resultaat hoeft niet optimaal te zijn. Een bevredigend resultaat is voldoende. Er is dan immers voldaan aan de wettelijke eis dat werkgever en werknemer in redelijkheid konden komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. Indien het resultaat niet bevredigend is (ten minste 65%), wordt ingezoomd op het re-integratieproces van de eerste twee ziektejaren en de daarbij verrichte re-integratie-inspanningen.

Natuurlijk geldt hier dat de hervatting een structureel karakter moet hebben.

Daarnaast moeten werkgever en werknemer het er ook over eens zijn dat er redelijkerwijs niet meer van de werkgever kon worden verwacht. Een werkhervatting waarbij de functionele mogelijkheden van de werknemer niet voldoende worden benut kan voor de werknemer na afloop van de verplichte loondoorbetalingperiode een inkomensachteruitgang tot gevolg hebben. Een werknemer hoeft een werkaanbod niet altijd klakkeloos te accepteren.  Wanneer hij bijvoorbeeld binnen het eigen bedrijf of daarbuiten andere herplaatsingsmogelijkheden heeft gesignaleerd die beter aansluiten bij zijn functionele mogelijkheden en als van de werkgever in alle redelijkheid kan worden gevraagd om die aan te bieden.

Wanneer het UWV constateert dat de werknemer weliswaar arbeid met een loonwaarde van ten minste 65% van het oude loon heeft geaccepteerd, maar dat de werkgever tevens heeft gewezen op hervattingsmogelijkheden waarin hij zijn functionele mogelijkheden beter kan benutten, zal de gerealiseerde hervatting niet op zomaar als bevredigend re-integratieresultaat worden geaccepteerd.

Wanneer er geen bevredigend resultaat is behaald zal het UWV beoordelen of er door werkgever en door werknemer voldoende is gedaan aan de re-integratie. Vaak wordt er dan gekeken of er sprake is geweest van een adequaat, op tijd gestart en afgerond tweede spoor re-integratie traject.

Bij de WIA-aanvraag zal UWV vooral op de volgende zaken letten;

• Het resultaat (65% of meer hervat) staat voorop

• Is er bij 1e jaar evaluatie: wel of geen concreet perspectief spoor 1? Niet? Dan inzetten spoor 2!

• Zijn de juiste acties ingezet en zijn er geen kansen gemist.

• Is er actie ondernomen bij het niet willen meewerken aan het traject door werknemer?

• Zijn er passende vacatures actief aangeboden? En heeft de werknemer (aantoonbaar!) actief gesolliciteerd?

Kijk voor meer informatie over re-integratie en outplacement ook eens op de website Outplacementverzekering.nl.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl